توانگری در ده مرحله
 • توانگری در ده مرحله – ۱۰

  شب دهم تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی ۱- یکی از راههای تجلی توانگری که کمتر شناخته شده اندیشیدن به بازگ ...

  شب دهم تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی ۱- یکی از راههای تجلی توانگری که کمتر شناخته شده اندیشیدن به بازگشت الهی است ۲- اگر ذهن هشیار و نیمه هشیار انسان از اندیشه فقدان و خسارت انباشته شود مشکلات بیشم ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۹

  شب نهم تجلی توانگری از طریق عشق ۱- محبت مدام سریعترین راه برای غلبه بر همه مشکلات و تجلی میراث معنوی شما ...

  شب نهم تجلی توانگری از طریق عشق ۱- محبت مدام سریعترین راه برای غلبه بر همه مشکلات و تجلی میراث معنوی شما : فراوانی و توانگری است ۲- تمرین محبت باید درونی و ذهنی باشد . آنگاه خود به خود به بیرون ساطع م ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۸

  شب هشتم تجلی توانگری از طریق فرزانگی ۱- دانش راستین از درون میجوشد . تحصیلات یعنی از درون گرفتن و بیرون ک ...

  شب هشتم تجلی توانگری از طریق فرزانگی ۱- دانش راستین از درون میجوشد . تحصیلات یعنی از درون گرفتن و بیرون کشیدن ۲- اگر به درونتان مجال بدهید فرزانگی و دانشی که از آن بیرون میجوشد و متجلی میشود شما را به ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۷

  شب هفتم تجلی توانگری از طریق طرح الهی ۱- اگر نمیدانید که میخواهید با زندگیتان چه بکنید تجلی طرح الهی زندگ ...

  شب هفتم تجلی توانگری از طریق طرح الهی ۱- اگر نمیدانید که میخواهید با زندگیتان چه بکنید تجلی طرح الهی زندگیتان را بطلبید. ۲- طرح الهی عالیترین طرح زندگیتان است و تندرستی و شادمانی و فراوانی و توانگری و ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۶

  شب ششم راز توانگری پایدار ۱- به کار بردن رقم جادویی ده که رقم افزایش است . عشریه یعنی یک دهم ۲- از روزگار ...

  شب ششم راز توانگری پایدار ۱- به کار بردن رقم جادویی ده که رقم افزایش است . عشریه یعنی یک دهم ۲- از روزگارانی کهن مردمان همه تمدن های بزرگ پرداخت عشریه را قانون جهانی توانگری میدانستند. ۳- بخشیدن منظم ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۵

  شب پنجم آفرینش ذهنی از طریق کلام ۱- سومین راه آفرینش ذهنی  تکرار عبارات تاکیدی ویژه توانگری است . ۲- هر آ ...

  شب پنجم آفرینش ذهنی از طریق کلام ۱- سومین راه آفرینش ذهنی  تکرار عبارات تاکیدی ویژه توانگری است . ۲- هر آنچه به گفتار در آید به رفتار در میآید . هر آنچه به زبان آورید همان میشود . ۳- تخمین زده اند که ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۴

  شب چهارم آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر ۱- دومین راه برای آفرینش ذهنی توانگری تجسم تصاویر است . ۲- به ...

  شب چهارم آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر ۱- دومین راه برای آفرینش ذهنی توانگری تجسم تصاویر است . ۲- به جای پیکار با مشکلات راه بیرون آمدن از آنها را مجسم کنید . ۳- اقتدار تصاویر ذهنتان را از نمیتوا ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۳

  شب سوم آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن ۱- از طریق نوشتن میتوانید توانگری خود را نخست در ذهنتان بیافرینی ...

  شب سوم آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن ۱- از طریق نوشتن میتوانید توانگری خود را نخست در ذهنتان بیافرینید . ۲- دلیل اینکه باید خواسته تان را بنویسید این است که اگر بی هدف باشید قربانی اوضاع و شرایط ن ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۲

  توانگری شب دوم پالایش ذهن جهت توانگری   ۱- نظافت یا پالایش نخستین گام توانگری است بدون پالایش ذهنی و ...

  توانگری شب دوم پالایش ذهن جهت توانگری   ۱- نظافت یا پالایش نخستین گام توانگری است بدون پالایش ذهنی و عاطفی نمیتوان در عالم محسوس به توانگری پایدار و رضایت بخش رسید . ۲- برای تجلی توانگری راستین ب ...

  ادامه مطلب
 • توانگری در ده مرحله – ۱

  شب اول ۱- توانگری زاییده نیروهای ذهنی و مادی است . برای ایجادش در زندگیتان باید ذهنتان را به روی آن بگشای ...

  شب اول ۱- توانگری زاییده نیروهای ذهنی و مادی است . برای ایجادش در زندگیتان باید ذهنتان را به روی آن بگشایید . ۲- باید از این عقیده که که فقر فضیلتی اخلاقی و معنوی است دست بکشید . فقر گناه است نه تبرک ...

  ادامه مطلب