گریتینگ
  • گریتینگ – Grating

    ۱- تعریف گریتینگ – انواع و کاربردها گریتینگ شبکه ای است که با توجه به نوع کاربرد در نظر گرفته شده برای آن ...

    ۱- تعریف گریتینگ – انواع و کاربردها گریتینگ شبکه ای است که با توجه به نوع کاربرد در نظر گرفته شده برای آن می تواند از مواد اولیه و طراحی های مختلف تولید شود.مواد اولیه ای که در ساخت گریتینگ بکار برده ...

    ادامه مطلب