ورق فولادی
  • ورق فولادی

    ورق فولادی ۱- ورق های گرم نوردیده (سیاه) به ورقهایی می گویند که کاربردهای ساختمانی دارد و از نظر کیفیت به ...

    ورق فولادی ۱- ورق های گرم نوردیده (سیاه) به ورقهایی می گویند که کاربردهای ساختمانی دارد و از نظر کیفیت به اصطلاح از  ST۳۳شروع می شود و به  ST۵۲ختم می شود.ورقهای  ST۳۷از نظرسختی و نرمی معمولی میباشد و ...

    ادامه مطلب