مزاج ها
 • مواد غذایی مربوط به مزاج ها

  مزاج ها مواد غذایی گرم و تر برای مزاج ها لبنیات : کره گوسفندی، شیر گوسفندی صیفی جات : خربزه، طالبی، انگور ...

  مزاج ها مواد غذایی گرم و تر برای مزاج ها لبنیات : کره گوسفندی، شیر گوسفندی صیفی جات : خربزه، طالبی، انگور، گرمک، خیار چنبر میوه ها : انجیر، سیب شیرین، قیسی، کشمش، مویز، آناناس، توت سفید ریشه ها : شلغم ...

  ادامه مطلب
 • مزاج بلغمی

  مزاج بلغمی - بلغم ویژگیهای ظاهری توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان ...

  مزاج بلغمی - بلغم ویژگیهای ظاهری توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به دنیا آمدن و یا در زمان تغییرات بدنی دوران رشد و بلوغ داشته است. مزاج اولیه از طریق ژنها از ...

  ادامه مطلب
 • مزاج سوداوی

  مزاج سوداوی - سودا ویژگیهای ظاهری توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زما ...

  مزاج سوداوی - سودا ویژگیهای ظاهری توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به دنیا آمدن و یا در زمان تغییرات بدنی دوران رشد و بلوغ داشته است. مزاج اولیه از طریق ژنها از ...

  ادامه مطلب
 • مزاج صفراوی

  مزاج صفراوی - صفرا ویژگیهای ظاهری مزاج صفراوی توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دا ...

  مزاج صفراوی - صفرا ویژگیهای ظاهری مزاج صفراوی توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به دنیا آمدن و یا در زمان تغییرات بدنی دوران رشد و بلوغ داشته است. مزاج اولیه از ...

  ادامه مطلب
 • مزاج دموی

  مزاج دموی ویژگیهای ظاهری مزاج دموی توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زم ...

  مزاج دموی ویژگیهای ظاهری مزاج دموی توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به دنیا آمدن و یا در زمان تغییرات بدنی دوران رشد و بلوغ داشته است. مزاج اولیه از طریق ژنها ا ...

  ادامه مطلب
 • مزاج شناسی

  مزاج شناسی بقراط بزرگترین حکیم یونانی، رفتار انسانها را در ۴۰۰ سال پیش از میلاد مورد بررسی قرار داد. او م ...

  مزاج شناسی بقراط بزرگترین حکیم یونانی، رفتار انسانها را در ۴۰۰ سال پیش از میلاد مورد بررسی قرار داد. او متوجه شد که ما انسانها در رفتارهای خود تشابهات و تفاوتهایی را نشان می دهیم. وی افراد را به چهار ...

  ادامه مطلب